AdaptiveAudit

Efektywne narzędzie do realizacji działań audytowych

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ZAMÓW DEMO
AdaptiveAudit

Efektywne narzędzie do realizacji działań audytowych

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ZAMÓW DEMO

Elastyczne budowanie przestrzeni audytowej

Ocena ryzyka dla poszczególnych obszarów

Efektywne planowanie audytów

Pełna kontrola nad procesem audytowym

Monitoring realizacji ustaleń i działań poaudytowych

AdaptiveAudit stanowi kompleksowe narzędzie wspierające pracę w obszarze kontroli i audytów wewnętrznych od budowy przestrzeni audytowej, przeprowadzenie analizy ryzyka, planowania strategicznego, poprzez planowanie roczne, przeprowadzenie audytów, aż do monitoringu rekomendacji, wykonania zaleceń i działań poaudytowych.

Audyt wewnętrzny traktowany jako uniwersalne narzędzie do monitorowania i kontroli organizacji służy nie tylko do wykazania zgodności systemu zarządzania jakością z odpowiednimi standardami, normami, procedurami, wymaganiami wewnętrznymi i przepisami prawnymi, ale też dostarcza danych niezbędnych do podejmowania decyzji odnoszących się do przyszłej działalności organizacji.
Audyt wewnętrzny jest działalnością, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie aktualnej działalności operacyjnej organizacji, jak i dostarczenia danych do planów zmian wprowadzających usprawnienia i optymalizację na przyszłość. Audyt ten polega na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego i przyczynia się do poprawy ich działania. Pomaga organizacji osiągnąć cele dostarczając zapewnienia o skuteczności tych procesów, jak również poprzez doradztwo.

Template Przestrzeń audytowa i ocena ryzyka dowiedz się więcej 01 Strategiczne planowanie audytów 02 dowiedz się więcej Operacyjne planowanie audytów 03 dowiedz się więcej Praca audytowa podzielona na etapy 04 dowiedz się więcej Monitoring ustaleń i działań poaudytowych 05 dowiedz się więcej Raporty i automatyczne powiadomienia z systemu 06 dowiedz się więcej

Przestrzeń audytowa i ocena ryzyka

Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego i Standardami Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA) podstawą do przygotowania planu pracy komórki audytu wewnętrznego jest analiza ryzyka.

Przestrzeń audytowa w systemie zawiera bazę obiektów audytowych, takich jak: procesy, linie biznesowe, spółki, dostawców zewnętrznych, aplikacje itp.

W systemie AdaptiveAudit istnieje możliwość przeprowadzenia analizy ryzyka każdego z obszarów audytowych na bazie wprowadzonego kwestionariusza i algorytmów wyliczających poziom ryzyka.

Strategiczne planowanie audytów
(w okresie 5 letnim)

Proces sporządzenia planów audytu wewnętrznego może wynikać zarówno z obowiązku ustawowego, jak i świadczy o dojrzałości organizacji w podejściu do procesu audytowego. W ramach rozwiązania AdaptiveAudit można skonfigurować strategiczny harmonogram przeglądów audytowych w organizacji w okresie 5 letnim, uwzględniający poziom ryzyka związany z poszczególnymi obszarami (w szczególności procesami audytowymi) oraz teminami i wynikami ostatnio przeprowadzonych audytów.

Wynikiem takiego planowania jest strategiczny plan audytów uwzględniający obszary, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach.

Operacyjne planowanie audytów
(okres 1 roku w podziale na kwartały)

Roczny plan audytu wygenerowany z systemu AdaptiveAudit przedstawia ogólny opis zadań, które komórka audytu wewnętrznego zamierza zrealizować w ciągu roku. Wypracowany wspólnie wewnątrz organizacji plan roczny audytów wewnętrznych powinien uwzględniać krótko- i długookresowe cele organizacji. W narzędziu AdaptiveAudit w ramach planów rocznych istnieje możliwość zdefiniowania składów zespołów audytowych i dystrybucja osobodni przypisanych zadaniu audytowemu na poszczególnych członków zespołu.

W ramach planowania rocznego można także zaplanować zadania audytowe na poszczególne kwartały w danym roku.

System wspiera automatyczne przypisywanie osobodni do poszczególnych zespołów oraz możliwość zdefiniowania składu poszczególnych zespołów audytowych wraz z możliwością dystrybucji i wymiany osobodni pomiędzy poszczególnymi zespołami.

Praca audytowa podzielona na etapy

Definiowanie audytu podzielone zostało na etapy (statusy). W zależności od statusu, w którym w danym momencie znajduje się audyt, można w nim wypełnić ściśle określone pola. W zależności od roli w procesie audytowym poszczególni użytkownicy uzupełniają dane, zmieniają statusy, zatwierdzają dane i przechodzą przez kolejne etapy procesu audytowego.

Audyt może pozostawać w jednym z następujących statusów:

  • Otwarty
  • Przygotowanie
  • Praca na miejscu
  • Wydany
  • Zamknięty

Monitoring realizacji ustaleń i działań poaudytowych

System w trakcie przeprowadzania prac audytowych na miejscu zapewnia możliwość kontroli zgodności mechanizmów kontrolnych z założeniami. W przypadku wykrycia niezgodności, możliwe jest wylistowanie luk oraz zarejestrowanie i przypisanie zaleceń poaudytowych i działań naprawczych wraz z monitorowaniem postępu wykonania prac.

AdaptiveAudit zapewnia kompleksową obsługę monitorowania realizacji zaleceń poaudytowych poprzez zapewnienie bieżącego dostępu (w czasie rzeczywistym) do informacji o statusie tych zaleceń oraz raportowanie do zainteresowanych osób.

Raporty i automatyczne powiadomienia z systemu

Z systemu można wygenerować wiele raportów, które pozwalają na dokładną analizę stanu organizacji oraz w sposób przejrzysty przedstawiają wyniki prac audytowych.

System AdaptiveAudit informuje użytkowników o wszystkich znaczących zmianach w procesowanych audytach oraz o wszelkich akcjach wymaganych od danego użytkownika.

Użytkownicy są informowani m.in.:

  • o tym kiedy zostanie utworzony audyt i przesłany do Audytora,
  • kiedy udzielone zostaną odpowiedzi na wszystkiego pytania audytu,
  • kiedy audyt zostanie ukończony,
  • terminach wykonania działań poaudytowych,
  • o wszelkich zmianach ich statusów.

AdaptiveAudit jest częścią rodziny produktów AdaptiveGRC

Czym jest AdaptiveGRC?

to pierwszy polski system informatyczny z obszaru zarządzania ryzykiem i zgodnością z przepisami (ang. GRC – Governance, Risk Management, Compliance).

Wspomaga on zarządzanie organizacjami w zakresie:

Nadzoru korporacyjnego – ułatwia działanie według właściwego, efektywnego i przejrzystego modelu zarządzania.

Zarządzania ryzykiem – pozwala identyfikować i sprawnie zarządzać ryzykiem oraz podejmować świadome decyzje odnośnie aktualnych zagrożeń.

Zgodności z przepisami – ułatwia monitorowanie stanu zgodności z przepisami i standardami.

Czym wyróżnia się AdaptiveGRC?

Innowacyjny model danych – dane są zsynchronizowane i przechowywane w jednym zintegrowanym systemie

Możliwość konfigurowania procesów w systemie dzięki wspólnemu modelowi danych

Możliwość błyskawicznej analizy informacji i tworzenia raportów dopasowanych do potrzeb i wymagań poszczególnych interesariuszy

Funkcje rejestru zdarzeń (audit trail) i podpisu elektronicznego

Kim jesteśmy

 C&F to dostawca wysokiej jakości rozwiązań z zakresu Data Management, Big Data, Advanced Analytics i Compliance. Od blisko 20 lat nasz ponad 120 osobowy zespół realizuje projekty dla znanych na całym świecie międzynarodowych organizacji z listy Fortune 500.

Zamów demo AdaptiveAudit

Zaufali nam najlepsi

bi randstadt bayer pfizer dsm nutricia aegon maersk zoetis webinterpret tvn cuprum dnb compensa interrisk tuw-medicum crowe-horwath origen teva bch elanco ch beck merck ah dechra ovejero stallergenes greer